Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Gotowy Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2022

31 maja 2023, godz. 13:50 (Aktualizacja: 1 czerwca 2023, godz. 7:24)

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2022”. Dokument został opracowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Zebrane informacje opisują stan Gminy Ełk pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania.

– Raport, podobnie jak tego typu dokumenty z poprzednich lat, nie jest oceną działalności samorządu Gminy Ełk, ale jest swego rodzaju portretem samorządu za dany rok – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Rok 2022 był trudny dla nas wszystkich, właściwie pod każdym względem. Początek ubiegłego roku to dalsze zmagania z pandemią koronawirusa, a następnie agresja Rosji na Ukrainę.

Zdaniem Wójta Tomasz Osewskiego, burzliwe wydarzenia międzynarodowe ostatniego roku przyniosły skutki, które odczuwamy wszyscy, m.in. w postaci rosnącej inflacji, wyższych cen, droższych kredytów. To dowodzi, jak ważną rzeczą w naszym życiu jest stabilność.

– Stabilność na poziomie gminy to przede wszystkim zachowanie tempa wzrostu i z dumą chcę podkreślić, że tą drogą wytrwale podążamy, choćby przez konsekwentnie realizowany program inwestycji – dodaje Tomasz Osewski. – I choć rok 2022 był dla nas wszystkich rokiem trudnym, to dla Gminy Ełk pod wieloma względami bardzo dobrym. Był to dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz mieszkańców. Miniony rok był bogaty w inwestycje – zarówno te zrealizowane, jak i w kwestii pozyskanych pieniędzy, na te które zrealizujemy w tym i kolejnym roku.

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Ełk za rok 2022” mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Ełk została zaplanowana na 15 czerwca 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca, godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A, w pokoju nr 03 (parter). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny poniżej, można go także pobrać w Urzędzie Gminy Ełk.

Do pobrania:
Zawiadomienie o debacie nad „Raportem o stanie Gminy Ełk za rok 2022″
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Ełk za rok 2022”
„Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2022”

image_pdfimage_print

Oświetlenie uliczne Kino 2023 Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Uzaleznienia Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk