Chcesz wyciąć drzewo? Musisz to zgłosić!

Przypominamy, że właściciel posesji musi poinformować Urząd Gminy, jeśli chce się pozbyć drzewa ze swojej działki. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary grzywny. Zgłoszenie w Urzędzie Gminy jest obowiązkowe.
Nie wszystkie drzewa na prywatnych lub firmowych nieruchomościach są objęte obowiązkiem załatwienia formalności. Zwolnione z nich są m.in.:
– topole, wierzby, klony jesionolistne oraz srebrzyste o obwodzie pnia do 80 cm;
– kasztanowce zwyczajne i robinie akacjowe, platany klonolistne o obwodzie pnia do 65 cm,
– a innych gatunków – drzewa o obwodzie pnia do 50 cm;
– drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów leżących odłogiem do celów rolniczych;
– drzewa należące do gatunków obcych i zagrażające gatunkom rodzimym;
– drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
– drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
– drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez: straż pożarną, wojsko, firmy dostarczające media (wodociągowe, energetyczne, gazowe), zarządców dróg oraz infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizycznekliknij tutaj.

Wycinka drzew przez podmioty gospodarcze – wniosek kliknij tutaj.

 

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia