Szczegółowe informacje oraz aktualny formularz CEIDG – 1 dostępny jest na stronie biznes.gov.pl lub firma.gov.pl

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, może założyć jednoosobową działalność. Aby to zrobić, należy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdzie złożyć wniosek o wpis do CEIDG?
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek – druk CEIDG-1  – można zanieść do urzędu gminy/miasta (także przy pomocy pełnomocnika) albo wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli wniosek zostanie złożony w urzędzie, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Złożenie wniosku przez internet
UWAGA! Do złożenia wniosku przez internet, potrzebny jest profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany.

Jak złożyć wniosek przez internet:
1. wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl,
2. załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku,
3. wypełnij wniosek elektroniczny,
4. podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,
5. wyślij wniosek,
6. dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje z wniosku zostaną przekazane również do: ZUS lub KRUS, urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG?
• nazwę firmy — w nazwie firmy musi znaleźć się imię i nazwisko,
• datę rozpoczęcia działalności — dla ZUS będzie to data, od której będą opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,
• miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (numer działki, numer pawilonu). Nie można podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z działalnością,
• kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności.
• formę opodatkowania oraz częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
• formę prowadzenia rachunkowości,
• informacje związane z ZUS — np. zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia,
• rachunek bankowy — wskazać należy numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Można założyć nowy rachunek albo podać rachunek osobisty.

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności w CEIDG?
• jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
• jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
• jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie (niezależnie od wskazanej daty rozpoczęcia działalności). W przypadku złożenia takiego wniosku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany tj. nie będzie widoczny.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.
UWAGA! Wniosek o rejestrację jest całkowicie darmowy

Czas oczekiwania
Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania można rozpocząć działalność.
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane firmy będą widoczne na stronie CEIDG.
NIP i REGON
Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia