Kiedy wymeldować się z pobytu czasowego
Musisz to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że możesz się wymeldować podczas zameldowania w nowym miejscu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

UWAGA! Pamiętaj, jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej.

Czy musisz to zrobić osobiście
Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
– formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – pobierz tutaj. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu czasowego
– w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu czasowego,
– w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2523).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia