Na terenie gminy Ełk obowiązują nowe stawki za zajęcie pasa drogowego. Decyzję taką podjęli radni pod koniec września 2015 roku. Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Gminy Ełk z 1 października 2004 roku ustalająca wysokość wspomnianych stawek. Zgodnie z przepisami, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej, a także wniesienia odpowiednich opłat. Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Za bezprawne zajęcia pasa drogowego, za przekroczenie terminu wynikającego z zezwolenia zarządcy drogi lub przekroczenia ustalonej zajętej powierzchni, wymierzana jest kara pieniężna w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajecie pasa drogowego.

Co to jest pas drogowy?
Pas drogowy, to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Stawki za zajęcie pasa drogowego obowiązujące w gminie Ełk
I.
Za zajęcie 1 m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień
– przy zajęciu jezdni do 20 proc. szerokości – 5 zł
– przy zajęciu jezdni od 20 do 50 proc. szerokości – 8 zł
– przy zajęciu jezdni powyżej 50 proc. szerokości – 10 zł
– przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych – 10 zł
– przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 4 zł

II.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej w pasie drogowym (rzut poziomu urządzenia) opłata roczna wynosi – 180 zł
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego umieszczonej na drogowym obiekcie inżynierskim (rzut poziomy urządzenia) opłata roczna wynosi – 200 zł

Uwaga! Pod urządzenia wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. obowiązują roczne stawki w wysokości 50 proc. powyższych kwot.

III.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata za jeden dzień wynosi – 5 zł
IV.
Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym – opłata za jeden dzień za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi – 10 zł

Uwaga! Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

V.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione powyżej, opłata za 1 dzień wynosi – 1 zł

 

stawki za zajęcie pasa drogowego na 2016 rok

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia