Szczegółowe informacje oraz aktualny formularz CEIDG – 1 dostępny jest na stronie biznes.gov.pl lub firma.gov.pl

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej należy złożyć w sytuacji, gdy już faktycznie przedsiębiorca zakończył prowadzenie działalności we wszystkich formach – indywidualnej oraz spółce cywilnej. Jeśli przedsiębiorca planuje pozostać w spółce – należy złożyć wniosek o zmianę i skorzystać z pola 24 we wniosku CEIDG – 1. Jeśli działalność w spółce została zakończona, ale przedsiębiorca chce kontynuować ją indywidualnie – należy złożyć wniosek o zmianę i zaznaczyć odpowiednią opcję w polu 25 we wniosku CEIDG – 1. Jeśli przedsiębiorca chce zakończyć prowadzenie działalności jedynie pod którymś z adresów lub o danym kodzie PKD – należy złożyć wniosek o zmianę i zaktualizować te informacje.

Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie (niezależnie od wskazanej daty rozpoczęcia działalności). W przypadku złożenia takiego wniosku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany tj. nie będzie widoczny.

W CEIDG za ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się wyłącznie datę wpisaną w rubryce 16 wniosku CEIDG – 1 tj. „data zaprzestania wykonywania działalności”. Data wykreślenia wpisu z CEIDG, nadawana jest automatycznie przez system teleinformatyczny CEIDG.

Zmiana we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca może dokonać w dowolnym terminie. Przedsiębiorca może zmienić datę także wstecz.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG?
Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek – druk CEIDG-1 – można zanieść do urzędu gminy/miasta (także przez pełnomocnika) albo wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli wniosek zostanie złożony w urzędzie, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Złożenie wniosku przez internet
UWAGA! Do złożenia wniosku przez internet, potrzebny jest profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany

Jak złożyć wniosek przez internet:
1. wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl,
2. załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku,
3. wypełnij wniosek elektroniczny,
4. podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,
5. wyślij wniosek,
6. dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje z wniosku zostaną przekazane również do: ZUS lub KRUS, urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.
UWAGA! Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG jest całkowicie darmowy.

Czas oczekiwania
Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane o wykreśleniu wpisu zostaną zamieszczone w CEIDG
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane o wykreśleniu wpisu będą widoczne na stronie CEIDG

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia