Zachęty lokalne

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy działający na terenie Urzędu Gminy Ełk zapewnia opiekę poinwestycyjną  przedsiębiorcy, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z procedurami administracyjnymi w zakresie prowadzonej działalności na terenie gminy Ełk, jak również inwestorom, którzy zamierzają rozpocząć działalność na jej terenie. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach udzielanych przez Radę Gminy, urzędy pracy;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Dostępne zachęty inwestycyjne:

 

 

POLSKA STREFA INWESTYCJI – INSTRUMENT WSPARCIA NOWEJ INWESTYCJI
1. Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 50 %.
2. Najwyższa w kraju ulga w podatku dochodowym dla przedsiębiorców: do 70 % dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy licząc od wartości inwestycji.
3. Decyzja o wsparciu na 15 lat.
• kryteria ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu:
– mikro 0,2 mln zł
– mały 0,5 mln zł
– średni 2 mln zł
– duży 10 mln zł
• kryteria jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu – 4 pkt.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wydaje decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych, samorządowych i innych.

Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA Biuro w Ełku
ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. +48 87 610 62 72
Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE SA
mobile: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl
Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora
mobile: 607 058 222 , e-mail: elk@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy możliwe jest wsparcie zatrudnienia polegające m.in. organizacja staży, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy, refundacja składek na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne bezrobotnych. Więcej na stronie http://elk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Zachęty regionalne

 • Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

 1. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel.: +48 89 512 51 70

fax: +48 89 512 91 79

www.wrota.warmia.mazury.pl

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www: www.wmarr.olsztyn.pl

 • Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

 1. Kajki 10

19-300 Ełk

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 610 07 77, 87 734 11 09, 87 734 11 10

 • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

  Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
  Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
  Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
  E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
  www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zachęty krajowe

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 • Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 • Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
– sektor motoryzacyjny,
– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług,
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

 

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia