wniosek do wójta gminy o dofinansowanie

wniosek_dofinansowanie_gmina_elk

wniosek o patronat honorowy wójta

wniosek_patronat_gmina_elk

działalność gospodarcza

CEIDG-1_v1.06z założenie działalności

podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

podatki i opłaty lokalne – podatek rolny

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik do deklaracji na podatek rolny

podatki i opłaty lokalne – podatek leśny

INRL – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik do deklaracji na podatek leśny

podatki i opłaty lokalne – podatek od środków transportowych

DT-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1A zalacznik do deklaracji DT-1 o posiadanych srodkach transportowych

zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacje przyjeć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zgloszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

dowody osobiste

Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego

karta dużej rodziny – rodzina 3+

wniosek o Kartę Dużej Rodziny

ochrona środowiska

wniosek na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia