W 2017 roku stawka podatku rolnego obowiązującego na terenie Gminy Ełk jest niższa niż w roku poprzednim. W 2016 roku stawka podatku dla gruntów powyżej 1 ha wynosiła 134,3750 zł, z kolei w 2017 roku jest o 16,375 zł niższa, wynosi 118,00 zł. Natomiast dla gruntów poniżej 1 ha wspomniana stawka uległa obniżeniu o 32,75 zł – w 2016 roku wynosiła 268,7500 zł, a w 2017 roku 236,00.

W 2017 roku stawka podatku rolnego wynosi
• dla gruntów spełniających normę obszarową gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.), tj. powyżej 1 ha fizycznego, bądź 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych – 118,00 zł,
• dla gruntów nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego, tj. poniżej
1 ha fizycznego użytków rolnych – 236,00 zł.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia