Kiedy należy się wymeldować z pobytu stałego
Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

UWAGA! Pamiętaj, że gdy zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej.

Czy musisz to zrobić osobiście
Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
– formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego – pobierz tutaj. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu stałego
– w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu stałego,
– w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2523).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia