Nocna i świąteczna opieka lekarska
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

izba przyjęć: tel. 87 620 95 12

UWAGA! Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Nocna pomoc stomatologiczna
108. Szpital Wojskowy w Ełku, ul. T. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Kontakt: 87 621 99 97

UWAGA! W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.
W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19.00 do 7.00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe – SOR
108. Szpital Wojskowy w Ełku, ul. T. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

izba przyjęć: tel. 87 621 99 23
SOR: tel. 87 621 99 13/14

Izby przyjęć
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

izba przyjęć: tel. 87 620 95 12

UWAGA! Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia