Stawki opłat w podatku od środków transportowych na 2020 rok:

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, niezależnie od ilości osi:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 199,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie 270,00 zł
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie 350,00 zł
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 470,00 zł

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 13 ton 980,00 zł
b) od 13 ton do poniżej 14 ton 1 000,00 zł
c) od 14 ton do poniżej 15 ton 1 000,00 zł
d) od 15 ton i powyżej 1 224,18 zł

3) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton posiadających 3 osie:
a) od 12 ton do poniżej 17 ton 250,00 zł
b) od 17 ton do poniżej 19 ton 500,00 zł
c) od 19 ton do poniżej 21 ton 800,00 zł
d) od 21 ton do poniżej 23 ton 991,52 zł
e) od 23 ton do poniżej 25 ton 1 541,49 zł
f) od 25 ton i powyżej 1541,49 zł

4) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 4 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 25 ton 653,00 zł
b) od 25 ton do poniżej 27 ton 1 019,00 zł
c) od 27 ton do poniżej 29 ton 1 617,14 zł
d) od 29 ton do poniżej 31 ton 2 400,00 zł
e) od 31 ton i powyżej 2 398,61 zł

5) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów niezależnie od ilości osi:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 900,00 zł

6) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton 50,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton 470,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 31 ton 900,00 zł
d) od 31 ton i powyżej 1 894,94 zł

7) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 3 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 40 ton 1 684,91 zł
b) od 40 ton i powyżej 2 492,33 zł

8) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od ilości osi:
a) od 7 ton do poniżej 12 ton 80,00 zł

9) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od ilości osi:
a) o liczbie osi – jedna
– od 12 ton do poniżej 18 ton 100,00 zł
– od 18 ton do poniżej 25 ton 312,84 zł
– od 25 ton i powyżej 548,86 zł
b) o liczbie osi – dwie
– od 12 ton do poniżej 28 ton 302,69 zł
– od 28 ton do poniżej 33 ton 831,18 zł
– od 33 ton do poniżej 38 ton 1 262,96 zł
– od 38 ton i powyżej 1 662,33 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
– od 12 ton do poniżej 38 ton 921,50 zł
– od 38 ton i powyżej 1 252,40 zł

10) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 350,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 550,00 zł

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia