Kiedy się zameldować
– jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się tam na pobyt stały,
– jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy,
– zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.

UWAGA! Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia — z urzędu zamelduje twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przez 1979 roku) — podczas meldowania urzędnik nada ci jednocześnie numer PESEL.

Kto może Cię zameldować
Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
– formularz zgłoszenia pobytu stałego – pobierz tutaj – lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz tutaj
– jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Może nim być na przykład umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
– jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – niech osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania podpisze się i potwierdzi twój pobyt na formularzu zgłoszenia twojego pobytu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu pokaż w urzędzie.

Gdzie możesz się zameldować
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter pok. 02.

Ile zapłacisz
– usługa zameldowania jest bezpłatna,
– wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,
– opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Gdzie zapłacić
Wpłat za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy można dokonać w kasie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub na konto Gminy Ełk Bank PEKAO SA o/Ełk nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674.

Ile będziesz czekać
Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o twoim zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać o tym zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2523).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia