Przeznaczenie terenu:

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LXI/413/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. Główną funkcją planu są tereny przeznaczone pod zabudowę usługowo-techniczno-produkcyjną, w tym obiekty usługowe, produkcyjne, składy i magazyny oraz teren pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m².

Ww. teren inwestycyjny jest na etapie podziału geodezyjnego. Zostaną wydzielone działki o powierzchniach od 0,3 ha do ponad 1,5 ha.

Lokalizacja:

Teren położony jest bezpośrednio wzdłuż drogi krajowej nr 16 przy granicy z miastem Ełk oraz przy projektowanej drodze ekspresowej Via Baltica.

 

PAIH – Offer details

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/28-19

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia