Ponadnarodowa Mobilność Uczniów


W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej trwa realizacja międzynarodowego projektu. Projekt „Sieci społecznościowe jako formy promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów”, dofinansowany z  funduszy europejskich, zakładał wykorzystanie innowacyjnej formy mobilności międzynarodowej do zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników. Cel ten obejmował zarówno uczniów po stronie polskiej i greckiej, jak i kadrę nauczycielską oraz zarządzającą.

Temat mobilności był interdyscyplinarny i innowacyjny – uczniowie tworzyli fanpage na Facebooku, poświęcony promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów: Riwiery Olimpijskiej i Warmii i Mazur. Partnerem była Szkoła Gymnasio Platamonas w Platamonas, Grecja. Po stronie polskiej w mobilności wzięło udział 20 uczniów, z klas: 6-8.  Wyjazd do Grecji trwał od 28 maja do 10 czerwca 2023 r. Szczegółowa relacja z pobytu pod adresem: https://www.facebook.com/people/Ponadnarodowa-mobilno%C5%9B%C4%87-uczni%C3%B3w/100092422107791/

Link do artykułu: http://archiwum.elk.gmina.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-2/