stawka opłaty miejscowej


Opłata miejscowa na 2020 rok na terenie Gminy Ełk wynosi 2,31 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

UWAGA! Obowiązująca stawka na 2020 rok wynika z Uchwały Nr XX/121/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej.

 

Link do artykułu: http://archiwum.elk.gmina.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-ceny-i-stawki/stawka-oplaty-miejscowej/